Tévhitek és kérdések

Ki dönthet a temetés módjáról?

Az eltemetés módjára és helyére nézve, az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Ennek hiányában, az eltemetés módját (hamvasztás vagy koporsós) és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne.

A temetésről sorrendben, a következők kötelesek gondoskodni:

 • aki a temetést szerződésben vállalta,
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 • végintézkedés hiányában, az elhunyt elhalálozása előtt, vele együtt élő házastársa,
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b. pontja), a törvényes öröklés rendje szerint.

Mi a teendő lakáson történő elhalálozás esetén?

Lakáson történő elhalálozás esetén értesíteni kell a házi, vagy ügyeletes orvost, hogy a halottvizsgálatot elvégezze, és engedélyezze az elhunyt elszállítását.

Mi a teendő kórházi elhalálozás esetén?

Kórházi elhalálozás esetén a halálesetről történő értesítés átvételét követően fel kell keresni azt az intézményt, ahol a haláleset történt. A halottvizsgálati bizonyítványt és a jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről nyomtatványt a kórházi felvételi iroda állítja ki, és adja át a hozzátartozó részére. A halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása több napot is igénybe vehet, ezért ajánlott a temetési ügyintézést a halálesetet követően megkezdeni. A halálesetről történő értesítés vételét követően fel kell keresni azt az intézményt, ahol  a haláleset történt (az érintett kórházi osztályt majd a patológiát). Célszerű az elhunyt ruházatát vinni.  Megbízás esetén a szolgáltató a szükséges iratok beszerzése, illetve a kellékek  kiválasztása után a megrendelő igénye szerint végzi el a temetkezési szolgáltatást.

Milyen okmányokra van szükség a temetés intézéséhez?

Temetés intézéséhez szükséges okmányok:

 • Elhalt személyi igazolványa, lakcímkártya
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Halott vizsgálati bizonyítvány (orvos állítja ki)
 • Jegyzőkönyv az elhalálozás bejelentéséről
 • Külföldi elhunyt esetén az útlevele
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • Ha özvegy, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
 • Ha elvált, jogerős bírói ítélet a házasság felbontásáról

Milyen adatokra van szükség a temetés intézéséhez?

 • az elhunyt családi állapota
 • az elhunyt apjának és anyjának családi és utóneve
 • ha az elhunyt házas, akkor az utolsó házasságkötésének a helye és ideje
 • ha az elhunyt özvegy, akkor a volt házastárs halálesetének helye és ideje
 • ha az elhunyt elvált, akkor az utolsó házasságfelbontásának helye és ideje

Hol lehet kiváltani a Halotti anyakönyvi kivonatot?

A halotti anyakönyvi kivonatot a haláleset helye szerinti településen szükséges elkészíttetni.

Elvihetem-e hamvakat hamvasztás után?

A hamvasztás után a hamvak kiadhatóak a hozzátartozónak. Ehhez azonban a temetkezési törvény és kormány rendeletben meghatározott nyilatkozatokra van szükség.

Mibe helyezik el a hamvakat?

A hamvak egy lezárt jogszabályban meghatározott műanyag urnába, un. belső urnába kerülnek.

Megnézhetem a hamvasztást?

Lehetőség van szerettük hamvasztás előtti megtekintésére vagy búcsúztatására. Amennyiben bizonyosságot szeretne a hamvak azonosságát illetően, biztosítani tudjuk a hamvasztó kemencébe helyezés megtekintését is és a folyamat végéig a várakozást is egy külön helyiségben.

Mennyi ideig tart a hamvasztás?

Körülbelül egy óra, de az elhunyt testsúlyától függően lehet rövidebb vagy hosszabb idő.

Miért műanyag urnába kerülnek a hamvak?

A hamvakat jogszabályban meghatározott urnabetétbe tesszük az azonosítókkal ellátva és a hamvasztási sorszámot jelölő kerámia lappal együtt. A hamvak – az eltemettető írásbeli kívánságára – több, kegyeletet nem sértő urnában, szelencében is elhelyezhetőek. A bizonylatot az okmányokhoz csatolva a hamvasztóüzem őrzi meg.

Tévhitek

A hamvasztó füstje környezetre ártalmas?

Minden anyag égése füsttel jár. Az emberi test 70%-a víz, égése során vízpára keletkezi, ezért károsanyag kibocsátásról nem beszélhetünk. Egy normál családi ház kéményén egy hónap alatt több károsanyag kibocsátás történik, mint egy folyamatosan üzemelő hamvasztó kemence kéményén egész évben.
A hamvasztó kemencék megfelelnek az európai szabványoknak.
Beruházás előtt, illetve üzemeltetés során, a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyez minden kemencét. A környezetvédelmi hatóság a hamvasztó üzemeknél szúrópróba szerű ellenőrzést végez, illetve a kemencék és a kémények „üzemeltetési engedélyét” 5 évente felülvizsgálja. A kemencéknél az előírások szerinti szennyező anyag kibocsátások mértékét mérésekkel kell igazolni, melyről a hatóságnak évente jelentést szükséges küldeni minden magyarországi hamvasztó üzemnek. A méréseket független akkreditált labor végzi. A kemencék többszörösen ellenőrzött leválasztó, biztonsági rendszerekkel rendelkeznek, emberi mulasztásból, vagy véletlen szerű műszaki meghibásodásból származó szennyező kibocsátás a levegőbe történő kijutás megakadályozásra kerül.

A hamvasztó füstje büdös!?

A hamvasztás során az égés igen magas (1000-1100C˚) hőmérsékleten történik. A bűzt okozó illó anyagok ezen a hőmérsékleten teljesen megszűnnek.

Elcserélt testek?

A jelenlegi nyilvántartási rendszer szerint erre gyakorlatilag esély sincs. Mire a hamvasztásig jut a test, több azonosításon is átesik. Ha minimális kétség merül fel a személyazonosságát illetően, nem kerül sor a hamvasztásra. Ezen kívül szigorú nyilvántartást vezetünk a jogszabályban meghatározottakon túl is, amely az összecserélés lehetőségét teljesen kizárja.

Az elhunytakat égetik!?

A hamvasztás nem égetés. A hamvasztás egy kegyeletteljes tevékenység, melynek során az égéshez szükséges körülményeket teremtünk, meggyorsítva a test elenyészését.
A kemencék nem nyílt lángot használnak a hamvasztáshoz. A samott téglával kirakott kemencét 800 °C fok körüli hőmérsékletűre hevítik, ahol pár másodpercen belül öngyulladás megy végbe. A hamvadási folyamat testtömegtől, izomzattól és betegségtől függően változó: 50-140 perc, ahol a hőmérséklet eléri a 900- 1000°C-t is. A hamvasztó kemencékben lezajló folyamatokat a baleset-, a tűz-biztonság, a környezet kibocsátás szempontjából folyamatosan kontrolálják. A csontmaradványokat ezután őrlik porszerűvé.

Az elhunytakat ruha nélkül hamvasztják? Az elhunytat koporsó nélkül hamvasztják?

A temetkezési törvény minimálisan „lepedővel fedett” megfogalmazást használ.
Hamvasztásra un. hamvasztó koporsókat alkalmaznak, melyek anyagukban nem tartalmaznak semmilyen környezet szennyező anyagot, kialakításuk ugyan „díszítéseket, lakkozást, stb, „nem tartalmaz, de a kellő kegyeletet biztosítja az elhunytak számára.
A hozzátartozó kérésére „díszes” temetési koporsóval történő hamvasztásra is van lehetőség.
A hamvasztás olyan körülmények között történik, ahogyan az eltemettető kéri: lepedőbe takarva, vagy akár kedvenc ruhájában. Arra is van lehetőség, hogy hamvasztás előtt a hamvasztó koporsóba apróbb személyes tárgyakat tegyünk: egy fotót, plüssmacit, fakeresztet, esetleg egy szál virágot.
A hamvasztó koporsót a testtel együtt speciális bekezelő villán tolják a kemencébe.

Egyszerre több halottat is elhamvasztanak, vagy nem az én családtagom maradványait kapom vissza?

A hamvasztó kemence egy koporsó elhelyezésére van méretezve. Ha akarnának se tudnának egyszerre több testet a kemencébe tenni, egyszerűen nem férne be.
A hamvasztó kemence számítógép által vezérelt. Az ajtó felnyitásához, az elhunyt beérkezésekor kapott hamvasztási sorszám számítógépbe történő rögzítése szükséges. Ha a sorszámot elütik jelzi a számítógép és nem nyitható az ajtó. A számítógép vezérlés segítségével így egy-ajtónyitáshoz egy-sorszám tartozik. A hamvasztó tér kamerával felszerelt és minden munkafolyamat rögzítésre kerül, így a bekezelés is.
Az elhunyt hamvasztása estén a hozzátartozók számára megtekintési lehetőséget biztosítunk. Az „utolsó útra” való kísérés, a búcsúzás rítusához hozzá kapcsolódik a megbizonyosodás, hogy a hamvasztási folyamat során biztosan nem történik semmilyen kegyeletsértés.